Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.437.533
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (20/7/2018) 

   
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 - 2018 (19/7/2018) 

   
Nghi quyết số 11/NQ-DRC-HĐQT ngày 19/7/2018 của HĐQT DRC (đính kèm Báo cáo tài chính tóm tắt Quý 2/2018 (chưa kiểm toán) 
Vui lòng tải Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/2018 (chưa kiểm toán) tại đây.

   
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cồ đông nội bộ (29/6/2018) 

   
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (26/6/2018)