Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

Các giấy chứng nhận khác

1) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DOT (Mỹ) cho lốp ô tô Radial (tải về).

2) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU - E MARK cho lốp ô tô Radial (tải về).

3) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DOT (Mỹ) cho lốp ô tô bias (tải về).

4) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU - E MARK cho lốp ô tô bias (tải về).

5) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Nhật bản JIS về lốp ô tô, săm ô tô, lốp xe máy, săm xe máy (tải về).

6) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (tải về).